WARSZTAT


TECHNO

DOJO

SENSEI


FILMOTEKA


Etykieta
Etykieta


By nadać treningowi sens i kierunek

Etykieta nie jest po prostu martwą tradycją czy zwyczajem — to żywa metoda treningu samego w sobie. Obserwuj ją bardzo uważnie.

Etykieta w stosunku do Sensei

Oto następujące zasady zachowania wobec instruktora:

 • Zwracaj się do instruktora zawsze sensei.
 • Kłaniaj się instruktorowi na powitanie, a także na pożegnanie lub zakończenie rozmowy. Kiedy twój instruktor Cię wzywa odpowiadaj „tak” lub hai szybko i z szacunkiem.
 • Gdy twój instruktor mówi, słuchaj i patrz bezpośrednio na niego. Gdy ty mówisz do swego instruktora, mów bezpośrednio i wyraźnie.
 • Gdy idziesz ze swoim instruktorem, zaproponuj pomoc w niesieniu bagażu lub innych rzeczy, które on lub ona niesie. Japońska tradycja mówi, że uczeń powinien iść nieco z tyłu, po lewej stronie instruktora (lewa tylna strona była najtrudniejsza do szybkiej obrony dla wojownika, więc uczeń powinien tam iść, by chronić swego mistrza). Gdyby twój instruktor nie wymagał zachowania tego starego zwyczaju, to dobry sposób do rozwijania twej zdolności zachowania odpowiedniego ma–ai (dystansu), i okazania szacunku. W każdym przypadku bądź czujny, będąc w towarzystwie twego instruktora. To twój obowiązek pomagać mu i chronić go w każdy możliwy sposób.
 • Zachowaj takie same zasady grzeczności i bycia zaszczyconym w stosunku do swego sensei, jakie zachowałbyś w stosunku do każdej innej osoby godnej szacunku.

Etykieta w Dojo

 • Szanuj dojo, instruktorów i innych adeptów — oni umożliwiają ci trening.
 • Gdy wchodzisz do dojo, zdejmij buty i ustaw je starannie na półce na obuwie.
 • Gdy trwa trening poruszaj się i mów cicho, aby nie przeszkadzać.
 • Kłaniaj się, gdy wchodzisz i wychodzisz z miejsca ćwiczeń.
 • Zgłaszaj na ochotnika swoją pomoc w utrzymaniu dojo w czystości. Jeśli widzisz coś, co wymaga wyczyszczenia, po prostu zrób to. Jeśli nie możesz powiedz komuś, kto będzie mógł.
 • Nie jedz, nie pij i nie żuj gumy w dojo.
 • Nie czekaj na ponaglenia do zapłaty twych opłat.
 • Zawsze pozostawaj czujny na punkcie bezpieczeństwa pożarowego i osobistego. Zwracaj uwagę kto wchodzi i wychodzi z dojo i z jakiego powodu.
 • Dąż do utrzymania w dojo atmosfery powagi, ale i serdeczności.

Etykieta na Egzaminie

 • Upewnij się, że znasz wszystkie techniki i ćwiczenia, których się od Ciebie wymaga. Pamiętaj, że wszystkie testy AAI-Polska kumulują się.
 • Upewnij się, że spełniłeś wszystkie inne wymagania do podejścia do egzaminu, jak minimalny okres treningu, wymagane godziny i uczestnictwo w seminariach, kangeiko lub obozie letnim.
 • Upewnij się, że zapłaciłeś opłatę egzaminacyjną. Jeśli zalegasz z opłatami, wyrównaj swój rachunek przed przystąpieniem do egzaminu.
 • Gdy inni zdają egzamin, zaoferuj się być uke dla nich. Bądź gotowy na wezwanie do jakiejkolwiek pomocy w organizacji egzaminu.
 • Gdy zostaniesz wywołany do egzaminu odpowiedz wyraźnie "Hai" i zajmij odpowiednie miejsce. Usiądź, ukłoń się w stronę shomen i czekaj spokojnie.
 • Bez zwłoki wypełniaj polecenia Shinsa Iin-Kai (Komisji Egzaminacyjnej).
 • Gdy twój uke zostanie wezwany do towarzyszenia Ci przy teście, ukłoń się wspólnie z nim w stronę shomen. Ukłoń się uke i wstań. Gdy twój uke zostaje zwolniony, usiądź w seiza i ukłoń się, a następnie zwróć się twarzą do shomen i czekaj na dalsze polecenia lub następnego uke.
 • Gdy demonstrujesz technikę nie ociągaj się i nie pauzuj. Jeśli popełniłeś błąd to dokończ technikę gdy to możliwe lub przynajmniej odsuń się i przyjmij postawę obronną.
 • Nie zatrzymuj się i nie poddawaj. Poruszaj się pewnie i szybko.
 • Gdy Komisja Egzaminacyjna przerywa test aby Ci doradzić, usiądź w seiza i słuchaj uważnie. Ukłoń się gdy skończą.
 • Na zakończenie Twego egzaminu, gdy ukłonisz się swemu ostatniemu uke a potem w stronę shomen, odwróć się w stronę Komisji Egzaminacyjnej i ukłoń się.
 • Zachowuj swą postawę i opanowanie gdy idziesz na swoje miejsce. Nie uginaj czy kładź się, nawet jeśli jesteś bardzo zmęczony. Jeśli poczujesz się słabo, zapytaj czy możesz opuścić matę. W innym wypadku usiądź spokojnie i ureguluj oddech.