PROGRAMY


UCHIDESHI


KENSHUSEI

KURSY INSTR.


Międzynarodowy Program Wymiany
Program Wymiany Międzynarodowej


Program Wymiany Międzynarodowej AAI–Polska Aikido

Obraz japońskima na celu pomoc w rozwoju Aikido na płaszczyźnie międzynarodowej, zapewnić swobodny przepływ ćwiczących pomiędzy współpracującymi dojo różnych krajów. Trening pod okiem zaprzyjaźnionych instruktorów innych narodowości umożliwia poznanie nie tylko często odmiennych metod nauczania Aikido ale także różnic kulturowych, obyczajów itd., spotkania nowych przyjaciół, poznania nowych krajów.

Obecnie w programie biorą udział:

  • Shinjinkai Chicago, USA
  • Iyasaka AikidoKlubb, Stockholm, Szwecja
  • Kobukan Dojo, Ateny, Grecja
  • Lepajas Aikido Klubs, Lepaja, Łotwa
  • Ronin Dojo, Ljubljana, Słowenia
  • Aikido Shinbukan Dojo, Esztergom, Węgry

Dodatkowo corocznie organizujemy wyjazdy do Japonii we współpracy z Aikido Kobayashi Dojo, Tokio, Japonia.

Istnieje możliwość noclegu w niektórych z wyżej wymienionych dojo (w sprawie szczegółów prośba o kontakt), w pozostałych przypadkach uczestnicy muszą zapewnić sobie zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. Opłaty treningowe indywidualnie w zależności od kierunku wyjazdu.

Zgłoszenie musi nastąpić minimum 3 miesiące przed planowanym terminem wyjazdu.

Sprawy formalne (np. paszport, wiza, ubezpieczenie, szczepienia itd.) związane z wyjazdem do innego kraju uczestnicy załatwiają we własnym zakresie (z pomocą AAI-Polska o ile to konieczne). Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w odwiedzanych dojo łącznie z odpowiedzialnością finansową za ewentualne zniszczenia czy straty powstałe z ich winy.

AAI-Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia ani wypadki losowe związane z wyjazdem.

Więcej informacji president@aai-polska.pl lub pod +48 501 015 335
I.Kanta 15A, 10-691 Olsztyn