EGZAMINY


EGZAMINY

DZIECI

DOROSLI
Wymagania egzaminacyjne AAI-Polska
egzaminy


Stopnie dan

  • Są to minimalne wymagania egzaminacyjne; nie jest to lista wszystkich zastosowań technik Aikido, które powinny być znane.
  • Wiele technik posiada wersję omote i ura, które powinny być zademonstrowane.
  • W niektórych przypadkach trzeba wykonać dodatkowe wersje technik znajdujących się poniżej.
  • Wszystkie egzaminy kumulują się tzn. trzeba być przygotowanym na wykonanie technik z zakresu stopni już posiadanych.
  • Wszyscy zdający powinni: uregulować wszystkie bieżące opłaty,opłata egzaminacyjna powinna być opłacona przed egzaminem.
  • Instruktor zdającego powinien wyrazić zgodę na podejście do egzaminu.
  • W przypadku stopni dan aplikacje muszą być wypełnione przed egzaminem, esej musi być dostarczony przed egzaminem, zamiar zdawania egzaminu musi być zgłoszony minimum dwa tygodnie przed terminem.
初段
Shodan
弐段
Nidan
参段
Sandan
四段
Yondan
初段
Shodan
弐段
Nidan
参段
Sandan
四段
Yondan

Shodan Minimum 12 miesięcy i 120 godz. treningu i uczestnictwo w minimum jednym Seminarium Instruktorskim po zdobyciu 1 kyu oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido.
Dwie pisemne prace Techniki
— Co to jest Aikido?
— Co to jest shugyo?
Munetsuki techniki dowolne – minimum pięć technik
Yokomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
Ushirotekubitori techniki dowolne – minimum pięć technik
Ryotetori techniki dowolne – minimum pięć technik
Hanmi Hantachi Waza techniki dowolne
Bokken Dori obrona przed atakiem bokken – minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchimunetsuki
Jo-no-awase (8)
Ken-no-awase (7)
Randori czterech atakujących (atak dowolny)
Góra
Nidan Minimum 24 miesiące i 250 godz. treningu, uczestnictwo w minimum jednym Seminarium Instruktorskim oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu Shodan.
Pisemna praca Techniki
— Historia i przyszłość Aikido Katatori Ganmenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
Shomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
Hanmi Hantachi techniki dowolne – dwóch atakujących
Jo Dori obrona przed atakiem jo – minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchimunetsuki
Jo kata 31 (prawa i lewa strona)
Randori pięciu atakujących (atak dowolny)
Góra
Sandan Minimum 36 miesięcy i 400 godz. treningu, uczestnictwo w minimum trzech Seminariach Instruktorskich oraz dwukrotne uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu Nidan.
Pisemna praca Techniki
— Filozofia Aikido Jo Nage rzuty przy użyciu jo – techniki dowolne
Kumijo formy jo przeciwko jo
Kumitachi formy bokken przeciwko bokken
Randori sześciu atakujących (atak dowolny)
Góra
Yondan Minimum 48 miesiące i 500 godz. treningu, uczestnictwo w minimum czterech Seminariach Instruktorskich oraz trzykrotne uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu Sandan.
Pisemna praca Techniki
Zastosowania Aikido Kihon waza techniki podstawowe – pięć minut, techniki dowolne
Henka waza techniki zmienne – pięć minut, techniki dowolne
Oyo waza techniki zaawansowane i ich zastosowanie – demonstracja dowolna, pięć minut
Metodologia nauczania: kihon wazaoyo waza
Góra