Aikido a inne sztuki walki


Czym Aikido różni się od innych sztuk walki?

Moriteru Ueshiba Doshu

Tradycyjne Aikido nie posiada elementów współzawodnictwa. Kolejne stopnie zdobywa się poprzez demonstrację zrozumienia podstawowych ćwiczeń i technik, których wymagania i poziom trudności rosną wraz ze stopniem, nie zaś przez pobicie przeciwnika.

W Aikido dążymy do współpracy z partnerem. Posługujemy się efektywnymi technikami przeciw energetycznemu i realistycznemu atakowi, działającymi poprzez połączenie ataku i skierowaniu jego energii spowrotem w kierunku atakującego. Ćwiczymy techniki przeciw rozmaitym atakom, takim jak kopnięcia, uderzenia, pchnięcia, jedno lub dwuręczne uchwyty z przodu lub tyłu, duszenia, zarówno z pomocą broni lub bez, bez względu na ilość napastników.

We wszystkim tym dążymy do rozwiązania konfliktu w nie śmiertelny, nie destruktywny, lecz wciąż efektywny sposób. Techniki mogą zakończyć się dĽwignią na staw, unieruchomieniem lub w sposób dynamiczny, gdzie atakujący jest rzucany w przód lub tył po macie lub w powietrze, co kończy spektakularny upadek.

Aikido używa raczej ruchów obrotowych, okrężnych, spiralnych, po łuku, niż ruchów prostoliniowych. Uczymy się radzić sobie nie tylko z naszą energią, lecz także z energią partnera lub partnerów. Aikido łączy rozwiązania będące jednocześnie bardzo proste i złożone.

Poprzez te i inne różnice, nauka Aikido może być dużym wyzwaniem. Jest jednocześnie bardzo satysfakcjonująca i prowadzi do harmonii z nami samymi oraz światem, pomagając nam stać się pełniejszymi i lepszymi jednostkami ludzkimi.