Rada Instruktorów
Rada instruktorów


Członkowie Rady Instruktorów

wybierani spośród Shidoin w stopniu minimum 4 dan działają aktywnie na rzecz rozwoju AAI-Polska, propagowania i podnoszenia poziomu Aikido w naszym kraju, ustalają kierunki działania, wspomagają Szefa Instruktora w działalności szkoleniowej jak i w codziennych obowiązkach związanych z szeroką aktywnością AAI-Polska.

Skład Rady Instruktorów AAI-Polska:

  • Krzysztof Szoch shidoin - (6 dan)
  • Patryk Chmielewski shidoin - (5 dan)
  • Adam Michalski shidoin - (5 dan)
  • Paweł Ziemlewicz shidoin - (5 dan)
  • Adam Żywiołek shidoin - (5 dan)
  • Adam Łapiński shidoin - (4 dan)
  • Krzysztof Machnik shidoin - (4 dan)
  • Marek Nitkiewicz shidoin - (4 dan)
  • Rafał Przybysz shidoin - (4 dan)
  • Marcin Wolski shidoin - (4 dan)

Szczegóły: patrz Regulamin Shidoin/Fukushidoin AAI-Polska.