Program Kenshusei
Program Wymiany Międzynarodowej


ZNACZENIE

Słowo Kenshusei składa się z trzech znaków:
   研 - wyostrzać, odkryć, odkrywać, studiować,
   修 - opanować do mistrzostwa, naprawić, poprawić,
   生 - życie, egzystencja, student.
Te trzy znaki razem można przeczytać jako "studenta, który studiuje sztukę w celu osiągnięcia mistrzostwa", a więc kogoś, kto się rozwija poprzez zaangażowanie w trening i ciągły trud nauki.

CEL

Program Kenshusei powstał z myślą o pasjonatach Aikido, którzy chcą poświęcić więcej czasu na studiowanie Sztuki i pełniejsze jej poznanie. Dzięki programowi adepci będą mogli spróbować intensywnego, codziennego treningu sztuk walki, połączonego z codzienną dyscypliną ciała i umysłu. Celem programu jest nauczenie się i zrozumienie Shoshin, Mushin i Zanshin, a więc nauczenie się pilności, otwartości, szczerości, opanowania oraz kontroli swojego otoczenia i czujności. Uczestnik programu Kenshusei ma okazję przez czas trwania programu żyć swoją pasją - Aikido.

STRUKTURA

Program Kenshusei zapewnia codzienny, intensywny trening pod okiem certyfikowanych instruktorów AAI-Polska. Dzięki codziennej praktyce oraz nastawieniu reszty dnia pod kątem treningu uczestnik poznaje zastosowania Aikido w życiu codziennym, zgłębia sztukę w pełniejszy sposób oraz staje się ona poniekąd częścią jego życia. Codzienny trening składa się z zajęć Aikido, różnych form aktywności i zajęć rekreacyjnych, w skład których wchodzą:

  • Codzienny trening medytacji
  • Codzienny trening z bronią japońską
  • Zajęcia Aikido zgodnie z rozkładem zajęć Programu Kenshusei

UCZESTNICY

Uczestnicy powinni wykazać się znajomością etykiety treningu. Każdy uczestnik powinien być świadom, iż w trakcie trwania Programu Kenshusei jest reprezentantem Dojo i jako taki powinien wykazać się kulturą osobistą.

Uczestnicy obowiązani są do udzielania pomocy w Dojo oraz miejscach zakwaterowania, w szczególności pomocy w utrzymaniu czystości, oraz biorą udział w przygotowaniu posiłków dla członków programu. Zarówno wspólne przyrządzanie jak i spożywanie posiłków stanowią element integracji uczestników.

Uczestnicy programu mogą zostać zaproszeni do wzięcia udziału w innych, niewymienionych wyżej treningach i zajęciach rekreacyjnych.

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

Po zakończeniu programu uczestnik, za zgodą prowadzącego programu oraz swojego instruktora może podejść do egzaminu, zależnie od posiadanego w momencie rozpoczęcia programu stopnia, minimalnych wymagań AAI-Polska, dokonanych postępów oraz oceny postawy w trakcie trwania programu. Certyfikaty stopni kyu z ewentualnych egzaminów będą do odebrania w Dojo, z którego pochodzi uczestnik.