Uchideshi
Program Uchideshi AAI-Polska


Program Uchideshi AAI–Polska Aikido

Obraz japońskiskierowany jest do osób, które chcą poświęcić więcej czasu i energii studiowaniu aikido, nabyć umiejętności instruktorskich a także doświadczyć życia w dojo. Dotyczy to w szczególności osób wiążących swoją przyszłość z profesjonalnym nauczaniem Aikido.

Od uczestników wymaga się: pełnej dyspozycyjności, poświęcenia maksimum czasu na trening Aikido, codzienny udział w zajęciach, aktywny udział w pracach dojo, dawania przykładu innym adeptom Aikido.

Osoby uczestniczące w programie mogą w tym samym czasie pracować lub studiować o ile nie koliduje to z ich obowiązkami w dojo. W takich wypadkach rozkład zajęć i obowiązków ustalany jest indywidualnie.

Warunki minimalne kandydatów:

  • skończone 18 lat
  • minimum jeden rok treningu Aikido
  • zgoda instruktora
  • odpowiedni stan zdrowia
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • posiadanie wystarczających środków własnych na utrzymanie podczas trwania programu
  • w przypadku kandydatów z zagranicy - uregulowany status pobytu w Polsce
  • podpisanie karty-zgłoszenia do Programu Uchi-deshi AAI-Polska

Decyzję o zakwalifikowaniu do Programu podejmuje Szef Instruktor AAI-Polska po indywidualnej rozmowie.

Czas trwania od 1 miesiąca do 1 roku, zgłoszenie musi nastąpić minimum miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia.

Więcej informacji president@aai-polska.pl lub pod +48 501 015 335
I.Kanta 15A, 10-691 Olsztyn