AAI-POLSKA AIKIDO English


Rada Instruktorów

Członkowie Rady Instruktorów wybierani spośród Shidoin i Fukushidoin w stopniu minimum 3 dan działają aktywnie na rzecz rozwoju AAI-Polska, propagowania i podnoszenia poziomu Aikido w naszym kraju, ustalają kierunki działania, wspomagają Szefa Instruktora w działalności szkoleniowej jak i w codziennych obowiązkach związanych z szeroką aktywnością AAI-Polska.

  Skład Rady Instruktorów AAI-Polska:
 •  Grzegorz Pietrzyk shidoin – (5 dan)
 •  Krzysiek Szoch shidoin – (5 dan)
 •  Jacek Szpakowski shidoin – (5 dan)
 •  Patryk Chmielewski shidoin – (4 dan)
 •  Rafał Łukaszewski shidoin – (4 dan)
 •  Adam Michalski shidoin – (4 dan)
 •  Marek Nitkiewicz shidoin – (4 dan)
 •  Rafał Przybysz shidoin – (4 dan)
 •  Adam Żywiołek shidoin – (4 dan)
 •  Paweł Ziemlewicz fukushidoin – (4 dan)
 •  Marcin Wolski fukushidoin – (3 dan)

Szczegóły: patrz Regulamin Shidoin/Fukushidoin AAI-Polska.


aikikai
Copyright © - 2008 by AAI-Polska, designed by DesCore.